HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài L'amour C'est Pour Rien (Love, it’s for nothing) | Enrico Macias tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

L'amour C'est Pour Rien (Love, it’s for nothing) | Enrico Macias

Comme une salamandre, l'amour est merveilleux
Et renait de ses cendres comme l'oiseau de feu,
nul ne peut le contraindre
Pour lui donner la vie.
Et rien ne peut l'eteindre
Sinon l'eau de l'oubli.

L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux pas le vendre
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux l'acheter.

Quand ton corps se reveille,
Tu te mets a trembler.
Mais si ton coeur s'eveille,
Tu te mets a rever.
Tu reves d'un echange avec un autre aveu,
Car ces frissons etranges
Ne vivent que par deux

L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux pas le vendre
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux l'acheter.

L'amour, c'est l'esperance,
Sans raison et sans loi.
L'amour comme la chance
Ne se merite pas.
Il y a sur terre un etre
Qui t'aime a la folie,
Sans meme te connaitre
Pret a donner sa vie.

L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux pas le prendre
L'amour, c'est pour rien
Mais tu peux le donner.
L'amour, c'est pour rien
L'amour, C'est pour rien.

.......................................................

Love, it’s for nothing

As a salamander, Love is wonderful
And rebirth from its ashes like the fire bird,
No one can force it
To give it life.
And nothing can erase it
Exept the water of oversight.

Love it’s for nothing
You can’t sell it
Love it’s for nothing
You can’t buy it.

When your body awakes,
You start to tremble.
But if your heart wakes up,
You start to dream.
You dream of an exchange with another person,
Because these strange shudders
Only live both together

Love it’s for nothing
You can’t sell it
Love it’s for nothing
You can’t buy it.

Love, it’s hope,
Without reason, without law.
Love, as well as fortune
cannot be deserved.
There is on Earth someone
Who loves you like crazy,
Without even know you
Ready to give his life.

Love it’s for nothing
You can’t take it
Love it’s for nothing
But you can give it.
Love it’s for nothing
Love it’s for nothing.

(translated by Daniel De Monteiro)


Lời Việt

L'amour C'est Pour Rien (Love, it’s for nothing) | Enrico Macias

Như một điều mạnh mẽ, tình yêu là điều diệu kì
và hồi sinh từ tàn tro như phượng hoàng,
Không ai có thể cấm cố
để trao cho cuộc sống
Và không điều gì có thế xoá nhoà
ngoại trừ dòng chảy của lãng quên

Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
em không thể bán đi
Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
em không thể mua lại

Rồi khi thân xác em thức tỉnh,
em bắt đầu run sợ.
Nhưng nếu trái tim em vẫn thổn thức,
em lại bắt đầu mơ ước.
em mơ về một sự hoán đổi với kẻ khác,
Vì những điều ghê sợ lạ lùng đó
Chỉ tồn tại cùng cả hai

Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
em không thể bán đi
Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
Em không thể mua lại

Tình yêu, đó là hy vọng,
Không lý do, không quy luật.
Tình yêu , như một số mệnh
mà chẳng thể hưởng được
Có ai đó trên thế gian này
yêu em say đắm,
Thậm chí em không nhận ra
Vẫn sẵn lòng trao đi cuộc sống của mình

Tình yêu, đó không dành cho thực dụng
Em không thể lấy được
Tình yêu không dành cho thực dụng
Nhưng em có thể trao đi
Tình yêu không dành cho thực dụng
Tình yêu không dành cho một điều gì

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.