HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Hair | Lady Gaga tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Hair | Lady Gaga

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, woah

Whenever I’m dressed cool,
My parents put up a fight.
(Uh huh, uh huh)

And if I’m a hot shot,
Mom will cut my hair at night.
(Uh huh, uh huh)

And in the morning,
I’m short of my identity.
(Uh huh, uh huh)

I scream Mom and Dad,
Why can’t I be who I wanna be?
(Uh huh, uh huh) to be.

I just wanna be myself,
And I want you to love me for who I am.
I just wanna be myself,
And I want you to know, I am my hair.

I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, I’m not a freak,
I’ll just keep fighting to stay cool on the streets
I’ve had enough, enough, enough,
And this is my prayer, I swear,
I’m as free as my hair.
I’m as free as my hair.
I am my hair.
I am my hair.

As free as my hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair,
Hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
As free as my hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair
Hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair.

Sometimes I waltz around,
Put on red highlights.
(Uh huh, uh huh)
Just because I want my friends,
To think I’m dynamite.
(Uh huh, uh huh)
And on Friday rockin', High school dance.
(Uh huh, uh huh)
I got my bangs to hide,
That I don’t stand a chance.
(Uh huh, uh huh) a chance.

I just wanna be myself,
And I want you to love me for who I am.
I just wanna be myself,
And I want you to know, I am my hair.
I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, I’m not a freak,
I’ll just keep fighting to stay cool on the streets
I’ve had enough, enough, enough,
And this is my prayer, I swear,
I’m as free as my hair.
I’m as free as my hair.
I am my hair.
I am my hair.

As free as my hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair,
Hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
As free as my hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair
Hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
Ha-ha-ha-hair.

I just want to be free, I just want to be me
And I want lots of friends that invite me to their parties.
I don’t wanna change, and I don’t wanna be ashamed.
I’m the spirit of my Hair, it’s all the glory that I bare.

I am my hair, I am my hair
I’m my hair, I am my hair
I am my hair, I am my hair
I am my hair, I am my hair
(It’s all the glory that I bare)

I am my hair, I am my hair
It’s all the glory that I bare
I am my hair, I am my hair
I’m my hair, yeah, yeah
(All the glory that I bare)
I’m my hair, yeah, yeah
(All the glory that I bare)
I’m my hair, yeah, yeah
(All the glory that I bare)
I’m my hair, yeah, yeah, yeah

I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, I’m not a freak,
I’ll just keep fighting to stay cool on the streets
I’ve had enough, enough, enough,
And this is my prayer, I swear,
I’m as free as my hair.
I’m as free as my hair.
I am my hair.
I am my hair.

Ooh, my hair, my hair.

Lời Việt

Hair | Lady Gaga

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, woah

Hễ khi nào tôi ăn mặc mát mẻ,
Ba má tôi lại mắng cho một trận.
(Uh huh, uh huh)

Còn nếu tôi tóc tai lòe loẹt*
Đến tối mẹ sẽ cắt cụt tóc cho coi
(Uh huh, uh huh)

Và sáng ra
Tôi không có nét cá tính nữa rồi
(Uh huh, uh huh)

Tôi thét lên: Ba má ơi!
"Tại sao con không thể là người con muốn được chứ?"
(Uh huh, uh huh) muốn được.

Tôi chỉ muốn được là chính mình
Và tôi muốn các bạn yêu tôi vì chính con người tôi.
Tôi chỉ muốn được là chính mình
Và tôi muốn các bạn biết, tôi là mái tóc của tôi.

Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, tôi không phải là một người quái dị
Tôi sẽ luôn đấu tranh để bình tĩnh trên các nẻo đường
Tôi đã lãnh đủ, lãnh đủ mọi chuyện...
Và đây là lời cầu nguyện của tôi, tôi thề
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi là mái tóc của tôi
Tôi là mái tóc của tôi đấy

Tự do tung bay như mái tóc, mái tóc, mái tóc của tôi
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tóc, tóc, tóc,
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tự do tung bay như mái tóc, mái tóc, mái tóc của tôi
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tóc, tóc, tóc,
Tóc, tóc, t-o-o-tó

Thỉnh thoảng tôi nhảy điệu Van-xơ,
Khoác vào mình vẻ hào nhoáng
(uh huh, uh huh)
Chỉ bởi vì tôi muốn có bạn bè
Để nghĩ tôi được bùng nổ
(uh huh, uh huh)
Và vào ngày thứ sáu quay cuồng cùng vũ điệu học đường
(uh huh, uh huh)
Tôi có chiếc mái cắt ngang để che đi
Rằng tôi không có lấy một cơ hội
(Uh huh, uh huh) một cơ hội.

Tôi chỉ muốn được là chính mình
Và tôi muốn các bạn yêu tôi vì chính con người tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, tôi không phải là một người quái dị
Tôi sẽ luôn đấu tranh để bình tĩnh trên các nẻo đường
Tôi đã lãnh đủ, lãnh đủ mọi chuyện...
Và đây là lời cầu nguyện của tôi, tôi thề
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi là mái tóc của tôi
Tôi là mái tóc của tôi đấy

Tự do tung bay như mái tóc, mái tóc, mái tóc của tôi
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tóc, tóc, tóc,
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tự do tung bay như mái tóc, mái tóc, mái tóc của tôi
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tóc, tóc, tóc,
Tóc, tóc, t-o-o-tóc

Tôi chỉ muốn được tự do, tôi chỉ muốn được là mình
Và tôi muốn có thật nhiều bạn mời tôi đến dự tiệc với họ
Tôi không muốn thay đổi, tôi không muốn bị xấu hổ
Tôi là linh hồn của mái tóc tôi, đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.

Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
(Đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.)

Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.
Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Tôi là mái tóc của tôi, vâng, đúng thế!
(đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.)
Tôi là mái tóc của tôi, vâng, đúng thế!
(đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.)
Tôi là mái tóc của tôi, vâng, đúng thế!
(đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.)
Tôi là mái tóc của tôi, vâng, đúng thế, đúng thế!

Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, tôi không phải là một người quái dị
Tôi sẽ luôn đấu tranh để bình tĩnh trên các nẻo đường
Tôi đã lãnh đủ, lãnh đủ mọi chuyện...
Và đây là lời cầu nguyện của tôi, tôi thề
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi là mái tóc của tôi
Tôi là mái tóc của tôi đấy

Ooh, tóc của tôi, tóc của tôi.

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.