HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
dis con nec ted - Queensryche
I've got to do something
the loathsome
State I'm in.
DiS CoN NeC TeD
DiS NeC TeD
DiS CoN NeC TeD
Everywhere I see decay.
and sterilized
Visions In replay. (Visions)
I must release my rage.
Oh...
DiS CoN NeC TeD
I'm...
DiS CoN TeD
feeling so...
DiS CoN NeC TeD
Down.........
Maybe all I need
Beside my pills
And surgery
Is a new metaphor for reality.
I'm...
DiS NeC TeD
feeling so...
DiS CoN NeC TeD
oh...
DiS CoN NeC TeD
you know


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.