HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
the needle lies - Queensryche
[SPOKEN]
[Nikki:] "I've had enough and I OUT!"
[Dr. X:] "You can't walk away now."
I looked back once
And all I saw his face
Smiling, the needle crying
Walking out of his room
With afraid I heard him scream
You'll never get away
Cold and shaking
I crawled down alleys to
And scrape away the tracks that marked me
Slammed my face into walls of concrete
I amazed at the words written on the wall
Don't ever trust
Don't ever trust the needle, it lies
Don't trust
Don't ever trust the needle when it cries...
Cries your name
Wet and
The needle keeps calling me back
To bloody my hands forever
Carved my with the blade
That left me in scars
Now every time I'm weak
Words scream from arm
Don't ever trust
Don't ever trust the needle, it lies
Don't ever
Don't ever trust the needle when it cries...
Cries your name
Don't ever
Don't ever trust the needle, it lies
Don't ever trust
Don't ever trust needle when it cries...
Cries your name


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.