HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
reach - Queensryche
I know where I'm going,
I've got all my cards showing.
I'm like the crow flies, a straight line
reaching for the other side
I dig the sand they kick at with a calm that stuns.
Tracing time with no alibis makes me, makes me realize.
It's ok it's just a dream I had.
That there's out there,
something, just out of reach
Armed with time on my side
and a field of miles wide.
I'll keep searching for some meaning
whatever makes me feel alive.
It's ok it's just a dream had.
That there's something out there,
something, just out of reach
Today I felt something so strong took my breath away.
Now I long
to live like this everyday.
I'll find it some
I'm alive with so much of life to try.
I've got no memories of what used to worry me.
It's ok it's just dream I had.
That there's something out there,
something, just out of reach
I'll reach.
It's ok it's just a dream I had.
That there's something out there,
Something just out of
just out of reach, just out of reach


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.