HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
reach - Queensryche
I know where I'm going,
and I've got all my showing.
I'm like the crow flies, a straight line
reaching for the other side
I dig the sand they kick at me with calm that stuns.
Tracing time with no alibis makes me, makes me realize.
It's ok it's just a dream I had.
That there's something there,
something, just out of reach
Armed with time on my side
a field of vision miles wide.
I'll keep searching for some meaning
whatever makes me feel alive.
ok it's just a dream I had.
That there's something out there,
something, just out of reach
Today I felt something so strong took my breath away.
Now I long
to live like this everyday.
I'll find it some
I'm alive with so much of life to try.
I've got no memories of what used to worry me.
It's it's just a dream I had.
That there's something out there,
something, just out of reach
Someday I'll
It's ok it's just a dream I had.
That there's something out there,
Something just out of
just out of reach, just out of reach


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.