HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
hero - Queensryche
Looking for I'm blind.
contamination, I find.
Greedy spiders to me in my head.
I think I'm
I'm in the big My next hero's calling.
Who knows what he may bring me?
Government again.
Cultural illusion,
of sand in traffic jam, and I'm late.
I think drifting.
I'm the big machine. My next hero's calling.
Who knows what she may bring to
See the demons around and sometimes
I feel like one of them. Feel the rage building inside,
I walk to the edge, I'm dreaming...
I'm in the big machine. My next calling.
Who knows what he may bring to 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.