HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
hero - Queensryche
Looking for I'm blind.
Thought contamination, I find.
spiders talk to me in my head.
I think I'm drifting.
I'm in the big machine. next hero's calling.
Who knows what he may bring to me?
Government intrusion,
Cultural illusion, offends.
Grain of sand in traffic jam, and late.
I think I'm drifting.
I'm in the big machine. My next hero's
Who knows what she may bring to me?
See the all around and sometimes
I feel like one of them. Feel the rage is building inside,
walk to the final edge, I'm dreaming...
I'm in the big machine. My next hero's calling.
Who knows what he may bring to 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.