HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
the king - Loreena McKennitt
Health, love and peace be all here in this place
By your leave we shall sing, concerning King.
Our King is well-dressed in silks of the best
In ribbons so rare no king can compare.
We have travelled many over hedges and stiles,
In search of our King unto you we bring.
We have powder and shot to conquer the lot,
We have cannon and ball to conquer them
Old Christmas is past, twelve tide is the last
And we bid you adieu, great joy to the new


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.