HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
all souls night - Loreena McKennitt
Bonfires dot the rolling hills
Figures dance and around
To drums that pulse out echoes of darkness
Moving to the pagan sound.
Somewhere in a hidden
Images float before my eyes
Of fragrant nights of straw and of bonfires
And dancing till the sunrise.
CHORUS
I can see lights in the distance
Trembling the dark cloak of night
Candles and lanterns are dancing, dancing
A waltz on All Souls Night.
Figures of cornstalks bend in shadows
Held up tall as the flames leap high
The green knight holds the holly bush
To where the old year passes by.
CHORUS
Bonfires dot the rolling hillsides
Figures around and around
To drums that pulse out echoes of darkness
And moving to the pagan sound.
Standing on bridge that crosses
The river that goes out to the sea
The wind is full of a thousand voices
They pass by bridge and me.


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.