HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
the bonny swans - Loreena McKennitt
A farmer there lived in the north country
hey ho bonny o
And he had daughters one, two, three
The swans swim so bonny o
These they walked by the river's brim
a hey ho bonny o
The eldest pushed the youngest in
The swans swim bonny o
Oh sister, oh sister, pray lend me your hand
with a hey ho a bonny o
And I will give house and land
the swans swim so bonny o
I'll give you neither hand nor glove
with a hey ho bonny o
Unless you give me your own true love
the swans swim so bonny o
Sometimes she sank, she swam
with a hey ho and a bonny o
Until she came to a miller's dam
the swans so bonny o
The miller's daughter, dressed in red
with a hey ho and a bonny o
She went for some to make some bread
the swans swim so bonny o
Oh father, oh daddy, here swims a swan
with a hey ho and a o
It's very like a gentle woman
the swans swim so bonny o
They her on the bank to dry
with a hey ho and a bonny o
There came a harper passing by
the swans swim so o
He made harp pins of her fingers fair
with a hey ho and a bonny o
He made harp of her golden hair
the swans swim so bonny o
He made a harp of her breast bone
with a hey ho and bonny o
And straight it began to play alone
the swans swim so bonny o
He brought to her father's hall
with a hey ho and a bonny o
And there was the court, assembled all
the swans swim so bonny
He laid the harp upon a stone
with a hey ho and a bonny o
And straight began to play lone
the swans swim so bonny o
And there does sit my father the King
with a hey ho and a o
And yonder sits my mother the Queen
the swans swim so bonny o
And there does sit brother Hugh
with a hey ho and a bonny o
And by him William, sweet and true
the swans swim so o
And there does sit my false sister, Anne
with a hey ho and a bonny o
Who drowned me for the sake a man
the swans swim so bonny o


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.