HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
the bonny swans - Loreena McKennitt
A farmer there lived in the north country
hey ho bonny o
And he had daughters one, two, three
The swans swim so bonny o
These daughters they walked the river's brim
a hey ho bonny o
The eldest pushed the youngest in
The swans swim so o
Oh sister, oh sister, pray lend me your hand
with a hey ho a bonny o
And I give you house and land
the swans swim so bonny o
I'll give you neither hand nor glove
with a hey ho a bonny
Unless you give me your own true love
the swans swim so bonny o
Sometimes she sometimes she swam
with a hey ho and a bonny o
Until she came to a miller's dam
the swans so bonny o
The miller's daughter, dressed in red
with a hey ho and a bonny o
She went for some water to make some
the swans swim so bonny o
Oh father, oh daddy, here swims a swan
with a hey ho and bonny o
It's very like a gentle woman
the swans swim so bonny o
They placed her on bank to dry
with a hey ho and a bonny o
There came a harper passing by
the swans so bonny o
He made harp pins of her fingers fair
with a hey ho and a bonny o
He made harp strings her golden hair
the swans swim so bonny o
He made a harp of her breast bone
with a hey ho and a bonny
And straight it began to play alone
the swans swim so bonny o
He brought it to her father's
with a hey ho and a bonny o
And there was the court, assembled all
the swans swim so bonny
He laid the harp upon a stone
with a hey ho and a bonny o
And it began to play lone
the swans swim so bonny o
And there does sit my father the King
with a hey ho a bonny o
And yonder sits my mother the Queen
the swans swim so bonny o
And there sit my brother Hugh
with a hey ho and a bonny o
And by him William, sweet and true
the swans swim so bonny
And there does sit my false sister, Anne
with a hey ho and a bonny o
Who drowned me for sake of a man
the swans swim so bonny o


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.