HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
moon cradle - Loreena McKennitt
When the moon-cradle's rocking and rocking
Where cloud and a cloud go by
Silently rocking and rocking
The moon-cradle out in the sky.
Then comes the lad the hazel
And the folding star's in the rack
'Night's a good herd' to the cattle,
sings, 'She brings all things back.'
But the bond woman down by the boorie
Sings with a heart grown wild
How a hundred rivers flowing
Between herself and her child.
'The geese, even they trudge homeward
have their wings and the waste,
Let your thoughts be on Night the Herder,
And be quiet for a space.'
The moon-cradle's and rocking,
Where a cloud and a cloud go by,
Silent rocking and rocking
The moon-cradle out in sky.
The snipe they are crying and crying
Liadine, liadine, liadine
Where no track's on the bog are flying:
A lonely dream will be mine!


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.