HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
seeds of love - Loreena McKennitt
I sowed the seeds of love
I sowed them in spring
I gathered them up in the morning so clear
When the small birds so sweetly sing
When the small birds so sing
The gardener was standing by
I asked him to choose for me
He chose for me the violet, the lily the pink
But those I refused all three
But those I refused all three
The violet I did not
Because it bloomed so soon
The lily and the pink I really over-think
So I thought I would till June
So I thought I would wait till June
In June there was a red rose bud
That is the for me
I often times have plucked that red rose bud
Till I gained the willow tree
Till I gained the willow
The willow tree will twist
The willow tree will twine
often have wished I was in the young man's arms
Who once had the arms of mine
Who once had the arms of mine
sowed the seeds of love
I sowed them in the spring
I gathered them up in the morning so soon
When the small birds sweetly sing
When the small birds so sweetly sing


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.