HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
get yourself together - Jam
You say that you miss him
I can tell by the way you kiss
Get yourself together
And you'll be alright
You that you love him
Now he's gone so please forget him
Get yourself together
And be alright
I'm just like you so take my lead
You see me as a friend but
I'm friend in need
Get yourself together
And you'll be alright
So if you feel that you me
I'm here beside you
Can't you see me?
Get together
And you'll be al-right
Get yourself together
gonna be alright


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.