HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
disguises - Jam
I used know everything about you
But today when I tried to you out to one of my friends
picked the wrong girl again
Can't see you in crowd anymore
I think it's you I can't be sure
You're disguises
Occasionally a girl suprises me when she out to be you
Wearing disguises
I think you want me to see you ever again
I saw you dressed as a flower bed
Last week you a wig on your head
Mis-directed in the street
And your shoes were big for your feet
You're wearing
Occasionally a suprises me when she turns out to be you
Wearing disguises
I used to know everything you
But today when I to point you out to one of my friends
picked the wrong girl again
see you in the crowd anymore
I it's you but I can't be sure
wearing disguises
a girl suprises me when she turns out to be you
Wearing disguises


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.