HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
disguises - Jam
used to know everything about you
But today when I tried to point you out to one of my friends
I the wrong girl again
Can't see you in the crowd anymore
I think it's you I can't be sure
You're wearing disguises
Occasionally a girl me when she turns out to be you
Wearing disguises
I don't think you want me to see you again
Yesterday I saw you dressed as a flower bed
Last week you had a on your head
Mis-directed traffic in the street
And your shoes were too big for feet
You're wearing disguises
Occasionally a girl suprises me when she turns out to be
Wearing disguises
I used to know everything about
But today when I tried to point you out to one of my friends
I the wrong girl again
Can't see you in the crowd anymore
I think it's you but can't be sure
You're wearing disguises
Occasionally a girl suprises me she turns out to be you
Wearing disguises


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.