HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
drowning - Zach Nelson
I look at you,
With eyes,
I'm drowning in,
Every tear you never cry,
In every scream never make,
And after every breath that you take,
While I'm floating on your voice,
Surviving on,
Every word that you say,
And I'm burning from,
Every step take away,
Can't you feel,
From the notes that I play,
I feel,
With butterflies,
Chasing me every day,
But this feeling ain't goin' 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.