HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
rhythm of love 446 - Yes
Innocence no answer
To your heart
If the situation
Sometimes falls apart
Then in ecstasy
Your charms are frozen
No emotion falling through your arms
Morning, time still growing shorter
Take me over lead me to the water
To the rhythm of love
The rhythm love
The rhythm of love
Why should I escort you
To secret needs
Climbing up your ladder
I keep falling down
Anyway will
Anyone will do
When you dance to your darkest tune
Surrounded
As you crawl around the room
Night time fever burning till you're higher
me over lead me through the fire
The rhythm of love
To the rhythm of love
The of love
To the rhythm of love
Morning daydream midnight fever
Morning midnight fever
Inhibitions keep you from your point of view
Information needing to confuse
In this situation I have you
In the rhythm of
Morning daydream midnight fever
Morning daydream fever
Rhythm of love
Rhythm of love
To the rhythm love
Rhythm of love 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.