HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
on the silent wings of freedom 745 - Yes
On the silent wings of Freedom
Where I myself midst the balancing of the Sun
On the winds of Celestial Seasons
That would carry me on, midst the balance of being one
the dream of our love Eternal
That will eventually bring our living once more with you
Where we are coming from
Or where we
We only know we come with sound
Where we are coming from
where we go
We only know we go around and round
On the back of your forty-second screamdown
Do you to be lost midst the challenge of being one
On the flight of regardless feelings
As you hurtle to fear midst the challenge of everyone
On darkest night so painful
Do you hunger for love midst the torture of being one
On the passing light of Easing
Have you seen you inside the being of Everyone
To the common goal of Freedom
Where we offer ourselves midst the balancing of the Sun
Where are coming from
Or where we go
We only know we come with sound
we are coming from
Or where we go
We only know we go around and round


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.