HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
on the silent wings of freedom 745 - Yes
On the silent of Freedom
Where I offer myself the balancing of the Sun
On the of Celestial Seasons
That would carry me on, the balance of being one
the dream of our love Eternal
That will eventually bring living once more with you
Where we are coming
Or we go
We only know we come with
Where are coming from
where we go
only know we go around and round
On back of your forty-second screamdown
you choose to be lost midst the challenge of being one
the flight of regardless feelings
As you hurtle to fear midst the challenge everyone
On the darkest night so
Do you hunger for midst the torture of being one
On the passing light of
Have you seen inside midst the being of Everyone
To the common goal Freedom
Where we offer ourselves midst balancing of the Sun
Where we are from
Or where we
We only know we come with
Where are coming from
where we go
only know we go around and round


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.