HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
on the silent wings of freedom 745 - Yes
On silent wings of Freedom
Where I offer myself midst the balancing the Sun
On the of Celestial Seasons
That would me on, midst the balance of being one
On the dream of our Eternal
That will eventually our living once more with you
Where we are coming
Or where go
only know we come with sound
Where are coming from
Or where go
We only know we around and round
On the back of your forty-second
Do you choose to be lost midst the challenge of being
On the flight regardless feelings
As you hurtle to fear midst the challenge of
On the night so painful
Do hunger for love midst the torture of being one
the passing light of Easing
Have you seen inside midst the being of Everyone
To the common of Freedom
Where we offer ourselves midst the balancing of the
Where are coming from
Or where go
only know we come with sound
Where we coming from
where we go
We only know we go around round


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.