HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
onward 402 - Yes
Contained in everything I
There's love, I feel for you
Proclaimed in everything I
You're light
Burning, brightly
Onward through the
Onward through the
Onward through the night of my
Displayed all the things I see
There's a love show to me
Portrayed in all the things you
the day
the way
Onward through night
Onward the night
Onward through the night my life
through the night
Onward through night
Onward through the night of my 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.