HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
onward 402 - Yes
Contained in everything I
There's a love, feel for you
Proclaimed in everything I
You're light
Burning, brightly
Onward through night
Onward through night
Onward through the night my life
Displayed in all the things I
There's a love you show to
Portrayed in the things you say
You're the
the way
Onward the night
through the night
through the night of my life
Onward through night
Onward through night
Onward through the night of my 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.