HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
mind drive 1837 - Yes
(Anderson/Squire/White/Howe/Wakeman)
Don't forget to out the world
If you want to stay [stake
actions speak much louder than words
And get to realize
Just as as you have control
Holding fire
Just as long as you can
This point of desire
Great it will all come to you [Wait as it will ...]
Feel another future response it as a...]
You the heaven you like
You get the
get the heaven you need
You get to now
Just as long as you bring power
From inside
Just as long as you hold key
From inside
Ascend and
and create
and create
Ascension
They will bring rain
They will the sky
They will give light
It will lift you long will live you long.]
the eyes of child
To the song of
will bring the moon
It transfer you
Whole [Home]
Pushing for the to call
Dancing on the
Giving it [Digging it out]
In the night nights
will shine for you
With the wings flight
It make it through
the eyes of child [Through the eyes...]
And the of song
It comfort you
It will make feel
Whole
Looking for the to call
the world
Independently
Whole
Watching for the to run
dancing, move
will make it right
will dance for you
this night of nights
They will it through
the eyes of child
And the you are
As the thought comes
From a distant
thoughts you have
Can a new dream
For the stance
you there and back again
And believe you are
Independently whole
Waiting for the signs, [home]
Reaching for farside show
Whole
Dancing for moon
Dancing the light
Whole
Pushing the mind drive
Dancing for the hour
for the light
Whole
Dancing the light
They will the rain
They make it right
It transfer you
Each and every


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.