HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
it can happen - Yes
You fool yourself
You can until you're blind
You cut your heart
can happen
can mend the wires
You can feed the soul
You reach
It can to you
can happen to me
It can to everyone eventually
It's a fight
A fight
You're the needle to the red
Black and
Who knows who's
No substitute you're born dead
Fly night
Created out of
Our call
Look -
Look down out -
Look around
Look -
Look down
There's a crazy world
We're not about to lose our
It can to you
It can happen to
It can happen everyone eventually
As you happen say
It can today
As it happens It happens in every
This world I
We architects of
A a sigh
Developing that linger
fields of green through open eyes
This for us see
up -
Look down
Look out
Look around
look up -
Look down
There's a world outside
We're not to lose our pride
It can happen to
can happen to me
It can happen everyone eventually
As you happen say
It can happen
As it It happens in every way
As happen to see
It will happen be
Nothing happens to nowhere and
Solo Look -
Look down
a crazy world outside
We're not about lose our pride
It can to you
can happen to me
It can happen to everyone
As happen to see
It will happen be
Nothing happens to nowhere nowhere
You can fool
You can cheat you're blind
You can your heart
You can yourself
It can happen to
You can cheat until you're
It can happen me
You can cut heart
can happen to eveyone eventually
As you happen say
It can today
As it happens It in every way
can mend the wires
You can feed soul apart


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.