HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
yapra240253n kaderi - Yasar
Aðlayan gözlerinden ben mi damlýyorum
Süzülüp akan yoksa miyim
Belki çok sonbaharlý bir özlem bu
Yapraðýn kaderi düþmekmiþ
Gözbebeklerinden uçuyor
Ýçinde beyaz bir hüzün uluyor
Vazgeçmek elimde deðil gerisi boþ
kaderi düþmekmiþ
Bir damla gözyaþýn
Karýþsa sularýma
Beyaz eder
Her zaman böyle bitimsiz ol
Kimi zamanda öyle hüzünlü
Hoþçakal diyor ahh
Yapraðým düþtü mü? 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.