HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
222ark253lar g252zelse hala - Yasar
Kýyamet kopsa unutamazsýn
Unutamazsýn artýk
Bir kere sevmiþsin ne denir sana
Ne denir sana artýk
Hangi pencereye baksan görürsün
Onu görürsün artýk
Hangi limana demir alsa gemiler
Ona uðramadan
Þarkýlar güzelse hala
Hala sarýysa mimozalar
Onu unutamadýðýn
Unutamazsýn diyorum sana
Unutamazsýn artýk
Boþuna bunca
Boþuna bunca kahýr
Bu köy meyhanelerinde
Çürümek her
Bu her kadehte erimek
Aðýr aðýr
güzelse halaHala sarýysa mimozalar
Onu unutamadýðýn içindir 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.