HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
20000 deaths for eidelyn gonzales 20000 deaths for jamie peterson - Xiu Xiu
awful is all, awful like cookie
sour and ringing lost to this world
these are times, I should shut up about Iris and Oly,
he didn't know how else to be
hmm hoot hoot
Cherry oh cherry
while your friend killed her baby
cherry oh
I am at your command
hmm hmm hoot hoot


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.