HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
satanic utopia - Wurdulak
[Lyrics by Killjoy]
Tortured cries
echoes of the sadist
gathering strength
evoking eternal
Battles won
through holocaust
of kingdoms
left unconquered
Eviscerated bodies
crippled killed
blood splattered steel
a testament to will
smoldering of faith
bittersweet tasted of siege
the spoils of victory
exited among
sacrifice


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.