HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
golgotha - Wumpscut
Christ he didn't know he was condemned
Christ he didn't with God's intend
Christ he didn't know he had the will
Christ he didn't know he saw the hill
Golgotha
They all knew Golgotha
Christ had died at last he gave the most
had died at last the holy ghost
Christ had died at last he had the will
Christ had died at last he saw the hill
Golgotha
They all knew Golgotha
Oh Christ oh Christ you were condemned
To die on roman's cross at end he had not the will
To send the right man to the hill
So he was nailed like ugly scum
To trunks of the carpenters done
And he screamed out I had the will
But father left me on the hill
Oh christ you a lunatic
Oh christ you're just a lunatic
Go on scream out you had the will
die for us upon the hill
Golgotha
They all knew Golgotha 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.