HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
wasted dreams - Wumpscut
Give the wasted dreams
Give the dreams
give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Back
Give the destroyed dreams
Give the destroyed dreams
Give destroyed dreams
Give the destroyed dreams
Back
Give them
Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Give the dreams
Give the wasted dreams
Back
Why did you them
Though they never belong to you
Give the wasted dreams
Give the dreams
Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Back
Bring them
Bring them
Bring them
Back
My destroyed dreams
My dreams
Give them back to me
Give them back to me
Give them back to
Give them back to me 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.