HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
call of war - Wizards
Another soldier
Another wasted life
Now you are told what to do
A mental boiler
Melting the weak and troubled
In need of hearing the call
The call of war
You're in need of the calling of war
The call of war
You're in need of hearing the calling of war
Now are blinded
And you can't tell what's right or wrong
You got a lot to regret
You speak through
They speak through you, that's all you've got
You hear the call in your mind
The of war
You're in need of hearing the calling of war
The call of war
You're in need of hearing the calling war
And at night when all the lights are out
You may think of all that could have been
If you had another chance
Would you have made it just the same? Just the same?
The call of war
You're in of hearing the calling of war
The call of war
You're in need of hearing the calling of war


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.