HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
beyond recall - Warhead
where do I go?
is life I know?
is pain all I feel,
and time is here to heal?
and I'm watching from other side
there was the start
the years have played their part
a child, soon man
what's left of my plans?
and the quest goes on until the end
who looks my eyes when I'm asleep?
who looks behind my eyes when I'm down deep?
what makes me feel the way that I feel everyday?
am I alive dead on my lonely way?
and I'm going to meet my fate
who looks behind my eyes when I'm asleep?
who behind my eyes when I'm down deep?
who looks behind my eyes when I'm asleep?
who looks behind my eyes when I'm down deep? 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.