HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
beyond recall - Warhead
where I go?
is life all know?
pain all I feel,
and time is here to
I'm watching from the other side
there was start
the years have their part
a soon a man
what's of my plans?
and the quest goes on until end
who looks behind eyes when I'm asleep?
who looks behind my eyes when down deep?
what makes me feel the that I feel everyday?
I alive or dead on my lonely way?
and I'm going to my fate
who looks behind eyes when I'm asleep?
who looks behind eyes when I'm down deep?
who looks behind my eyes I'm asleep?
who looks behind my when I'm down deep? 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.