HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
i dont wanna - War Rocket Ajax
Hello - hello it's me.
You say eternity?
I must admit sometimes I get a little scared.
You know that I believe in You.
I that all You say is true.
But I get so terrified when my heart's laid bare.
âThat's why I'm saying that."
I don't wanna my heart to You.
'Cause I'm afraid there'll be nothing left when You are through.
If I can I'm gonna stick to You like glue.
But I don't wanna give heart to You.
Well hello - hello again.
I know it seems I'm not your friend.
But hope You'll hear the words I never speak.
Can You find it in Your heart.
To say that we will never part and I hope You'll let it pass when I am weak.
(And when I to You that.) 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.