HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
stereomud the end of everything - WWF Forceable Entry soundtrack
You will not waste my
will do anything
want to anyway
will be the end of everything that you know
I know we're killing the raven so here we go
Don't try to hold me down
Watch me
Be afraid
This is way that it is
Get ready here come
Dropping down on
Don't want and to run
And I'm finished with you
Watch me
Be afraid
(Have you been afraid of someone?
I've never been afraid of one) [2x]
I do fear
Have ever been afraid of someone?
I've never been afraid of one
I do not
Have you ever been of someone?
never been afraid
Afraid!
Raven
You will not waste my
will do anything
I to anyway
This will be the end of everything that you
I know we're killing the raven so here we go
even try to hold me down
Watch me
Be afraid
This is the that it is
Get ready I come
Dropping on you
Don't want and to run
And when I'm finished you
Watch me
Be afraid
(Have you ever been of someone?
I've never been afraid no one)[2x]
I do not
Have you ever been afraid of
I've never been afraid no one
do not fear
you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of no one)
I do not
you ever been afraid of someone?
I've never been afraid no one) [2x]
do not fear
Have you been afraid of someone?
I've been afraid of no one
Raven
(Have you ever been afraid someone?
I've never been afraid of one) [3x]
Raven
you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of no [2x]


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.