HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
stereomud the end of everything - WWF Forceable Entry soundtrack
You will not waste my
I will do anything
I want anyway
This will be the end of everything that you know
I know killing for the raven so here we go
Don't even try to hold me down
Watch me
Be afraid
This is the that it is
Get ready here I come
Dropping down you
Don't want and try to run
And when I'm with you
Watch me
Be afraid
(Have you ever been afraid of someone?
I've never afraid of no one) [2x]
I do not fear
Have you ever been afraid someone?
I've never been afraid of no one
I do fear
Have you ever been afraid of someone?
never been afraid
Afraid!
Raven
You will not waste my time
I will anything
I want to anyway
This be the end of everything that you know
I know we're killing for the raven so here we go
Don't even to hold me down
Watch me
Be afraid
This is the way that it is
Get ready here come
Dropping down on you
Don't want and try to
And when I'm finished with you
Watch me
Be afraid
(Have you ever been afraid someone?
I've never been afraid of no one)[2x]
do not fear
Have you ever been afraid of someone?
I've never been of no one
I do not fear
(Have you ever been of someone?
I've never been afraid of no one) [2x]
I do fear
(Have you ever been afraid of someone?
never been afraid of no one) [2x]
I do not fear
Have you been afraid of someone?
I've never been afraid of no one
Raven
(Have you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of no [3x]
Raven
(Have you ever afraid of someone?
I've never been afraid of no one) [2x]


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.