HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
stacy keibler legs - WWF Forceable Entry soundtrack
She's got legs,
She knows how to them.
She never begs,
She knows how to choose them.
She's holdin'
Wonderin' how to feel them.
Would you get behind them?
If you could only them.
She's my baby,
She's my baby,
Yeah, alright.
Its alright.
Its alright.
got hair,
Down to her fanny.
She's kinda jet set,
Try her panties.
Every time she's dancin',
She knows what to do (what to do).
Everybody to see,
To see if she can use it.
She's so fine,
all mine,
Girl, you got it right.
So right.
got it right (alright).
(Yeah)
She's got legs,
knows how to use them.
She never begs,
She knows how to choose them.
She's a dime,
All of the time (all of the time).
Stays out at night movin',
Through time.
Oh, I want her,
So I got to have her,
That girls
She's alright.
Shes alright (right, right, right)


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.