HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
raven end of everything - WWF Forceable Entry soundtrack
You will not waste my time,
do anything.
I want you anyway.
This will be the end of everything that you know.
I know we'll up for the ring, so here we go.
Don't even try to hold me down, watch me.
This is the way that it is - get ready, here I come.
Drop the debt on you, don't wanna try to
And when I'm finished with you, watch me.
Have you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of one.
Have you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of no one. (I do not run)
Have you ever been of someone?
I've never been afraid of no one. (I do not run)
Have you ever been afraid of someone?
I've been afraid, Afraid!
Raven!
You will not waste my time,
I'll anything.
I want you anyway.
This will be the end of everything that you know.
I know we'll get up for the ring, here we go.
Don't even try to hold me down, watch me.
This is the way that it is - get ready, here I come.
Drop the debt on you, don't wanna try run.
And when I'm finished with you, watch me.
Have you ever been afraid of someone?
I've been afraid of no one.
Have you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of no one. (I do not run)
Have you been afraid of someone?
I've never been afraid of no one. (I do not run)
Have you ever been afraid of someone?
never been afraid of no one. (I do not run)
Have you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of no one. (I do not run)
Have you ever afraid of someone?
I've never been afraid of no one.
Have you ever been afraid of someone? (Raven!)
I've never been of no one.
Have you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of no one.
you ever been afraid of someone? (Raven!)
I've never been afraid of no one.
Have you ever been afraid of someone?
I've never been afraid of no 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.