HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
our lady of peace whatever - WWF Forceable Entry soundtrack
There's no holding me back
I'm not by fear
I'm just driven by anger
And you're under attack
just climbing up slowly
I'm the one and only, I...
The tease, the ways you lie
They stumble in mind
The fear, the hope inside
They hit here
But you need
-Ever you got
-Ever you want now
Take it back
Whatever you need
-Ever you got
you want now
Take it back again
There's no holding me back
I'm not by fear
I'm just driven by anger
And you're under attack
just climbing up slowly
I'm the one and only, I...
The tease, the ways you lie
They stumble your mind
The fear, the hope inside
They hit here
But whatever you
-Ever you got
-Ever you want now
it back again
Whatever you need
-Ever you got
-Ever you now
Take it back again
But whatever you need
you got
But whatever you need
-Ever you got
you want now
Take it back again
Whatever you need
-Ever you
-Ever you want now
Take it back again
you need
-Ever you got
-Ever you want now
Take back again
But whatever you need
-Ever you got
you know
Whatever you know
Whatever you know
Whatever you


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.