HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
neurotica ride of your life - WWF Forceable Entry soundtrack
Fall into a carousel of unimagined flight
Ripping round the corners shrieking, sometimes peeking
Drown yourselves in lakes of volume
Drown yourselves in the sound
Turn it up to your voyage
Ten's restricting, eleven takes you on a ride
The ride of your life
On ride
The ride of your life
I always ask for more than is needed
I'm reaching down while high
Puncture the air with verbal affairs
A chance to be smooth on the climb
I let it fly like a kite in the warm winded
Not sure how to land
But when I do hope my tunes are still true
May they loud to you
Wanna take you all on a ride
The ride of your life
On ride
The ride of your life
The ride of your life
your life
Pickina pickina sound, make you all just crowd around
Bout it bout it loud, got to be about it loud
Like it to like it to like it like it to slam worldwide
Wanna ride? Wanna ride?
Ride your diggin it down, ride your diggin it down, supersound
Tickety, tickety tickety tickety bomb sing along
Take it take it away, take it take it away, worldwide
Wanna ride? Wanna ride?
Ride
Drown yourselves in lakes of volume
Drown yourselves in the sound
it up to match your voyage
Ten's restricting, eleven takes you... you on a ride
The ride of your life
the ride
The ride of your life
The ride of your life
Of life
The ride of your life
On the ride
The ride your life
The ride of your life
Of your life
Pickina pickina sound, make you all crowd around
Bout it bout it loud, got to be about it loud
Like it to like it to slam, like it like it to slam worldwide
Wanna Wanna ride?
Ride your diggin it down, ride your diggin it down, supersound
Tickety, tickety bomb, tickety tickety bomb sing along
it take it away, take it take it away, worldwide
Wanna ride? Wanna ride?


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.