HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
mark henry start rockin - WWF Forceable Entry soundtrack
The beat kicks then I start rockin'
the rhythm
Start rockin'
Rockin' rockin' rock the house
The, the beat kicks beat kicks the the, the, the, the beat kicks
Then I start rockin', rockin', rockin'
To the rhythm
Aaaaaaaaaahhhhhh
Yeah
Aaaaaaaaaahhhhhh
Yeah yeah
Woowaaaahhhh
Yeah yeah yeah yeah
Rock the
Start, start, start rockin'
Rock the beat to the c
Woooo rockin'
Rock the beat woooo
Rockin' rockin woooo
rock the beat
Start rockin'
Aaaaaaaaaahhhhhh
Yea, yeah, yeah
Aaaaaaaaaahhhhhh
Yeah, yeah, yeah
Woowaaaahhhh
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
The beat kicks then I start rockin'
Start, start rockin'
Rockin', rockin', rock the house
The, the beat kicks the beat kicks the, the, the, the, the beat kicks
Then I start rockin', rockin',
To the rhythm
Aaaaaaaaaahhhhhh
Yeah
Aaaaaaaaaahhhhhh
Yeah, yeah
Woowaaaahhhh(yeah yeah)
Yeah, yeah, yeah, yeah
Rock the beat
Start, start, rockin'
Rock the beat rockin' rockin'
Woooo start rockin'
Rock the beat
Rockin', rockin woooo
Woooo rock the beat
To the rockin', rockin'
Aaaaaaaaaahhhhhh
Yeah
Aaaaaaaaaahhhhhh
Yeah, yeah
Woowaaaahhhh
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.