HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
dgeneration x entrance theme - WWF Forceable Entry soundtrack
Are you ready?
Ya you can tell us what to do
Ya think you can tell us what to wear
You think you're better
Well better get ready
Bow to the masters
Break it down!
Degenerate into something
We just got tired of doin' what ya told us to do
That's a breaks boy, Yeahhhh
Ah, That's a breaks man, Break it down
Degeneration X, Degeneration
Say you can tell me what to do
know who your talkin' to
Well you better get used to the way the ball bounces
I see what ya got, it measures in ounces
But that's breaks boy, Yeahhhh
That's a breaks little man, Break it down
Degeneration X, Degeneration
Think you're a big man (Ha Ha Ha Ha Ha)
Treat you like you're a little man
Yo, tell me what it's like to be half a man
It must your heart to see what I am, but
That's a breaks boy, Yeahhhh
That's a breaks little man, Break it down
Degeneration X,
Say you can tell me what to do
Ya know who your talkin' to
Just wanted me, to be, someone else
Put away like a book on a shelf, That
You can read boy, Yeahhhh
you can read little man


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.