HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
pessoa 1934 - Rainbirds
bem que estou endoidecendo
bem sei que em mim quem sou
sim, enquanto me nao rendo
quero saber onde vou
inda que
para me
ao o destino me faz ser
quero um momento aqui deter -
e descansar
ha lapsos de memÃÂïia
grandes paralelas
muita lenda muita histÃÂïia
muitas vidas muitas
tudo isso; me perco de mim
e vou a
quer a mim, e cerco
meu ser de relembrar
ha lapsos de memÃÂïia
grandes paralelas
e lenda muita histÃÂïia
muitas vidas vidas 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.