HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
on tv forever - Rainbirds
how fast can you undress on tv
you think you do it for
when you get ugly on tv
you think you do it for me
but
once would be grand
once would be splendid
then again
just one such moment on tv
is fine
how slow you get restless on tv
you think you do it for me
when you get restless
you milk your
the next one comes easy
like cream
yet
once would be grand
once would be splendid
and again
just one such moment on tv
is fine with me
how slow can get restless on tv
you think you can do it
doing it for me
here comes lazy beat
with lazy fingers
and yeah
very me
very sweet on tv
for mother brother
loveboy on tv
and
i'm naked
and late for the
naked and languid and low
late for the show
aren't they strange
when they grow up to be cows
but
once would grand
once would be splendid
and then again
one such moment on tv
is fine with me 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.