HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
raging speedhorn - Raging Speedhorn
I hate you all
Because you're
Can't hear what you say to me
Get fucked, don't scratch my back
Stay the fuck from me
I hate them all
For what they've done to me
All lies, did the money go?
Hope you choke on your brandy
Big friends, but you're stepping back
When shit hits the fan
CHORUS
Hate - this song is for you
Hate - you never thought we
Hate - this song is for you
Hate - and now we're back
set the record straight
Don't want to do this now
How about if I kill them all
You helped me get through
By telling lies and faking all
What the fuck?
You never me the time of day
You'll never fucking take my life
Don't want to be like you
Not so to be you
Just fuck off, you don't own me
I'm sick of having all this:
[REPEAT CHORUS] 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.