HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
workin class - Radici Nel Cemento
Radio, Tv e giornali non parlano di voi sembra che nessuno ormai si alzi alle sei...
Eppure io vedo cantieri ovunque intorno a noi, e allora lo sai che ti dico: questa sera la festa è per voi!
Shananana-nana workin klass! shananananana the workin klass!
Ho sentito dire che è la tecnologia che ci salverà, che ormai più nessuno la schiena sul lavoro si spezzerà...
sarà pure vero ma non credo a questi nuovi eroi... e allora lo sai che ti dico: questa sera
Shananana-nana the workin klass! shananananana the workin klass!
non lo so bene questa vecchia storia quando finirà, ma di lavori in corso sono piene le città...
E so che chi lotta e chi suda verrà sopra prima o poi... e allora lo sai che ti dico: questo pezzo è tutto per voi!
the workin klass! shananananana the workin klass 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.