HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
mirrorrim - Psyopus
Inside introspection, my skin is made of enemies.
Staring, I the image in the mirror.
I hate you. You hate me.
I cut you. You cut me.
You my enemy. Enemy you are me.
No more me. No more. No more me.
Inches away from killing the man in the mirror.
I cut My blood runs.
Illusions of walking over this vendetta.
No chance, the mirror always wins.
Within introspection my skin is of enemies.
MIRRORRIM.
Fake is face your.
Mirror shattered this to lead knuckles these bloody and exploration self.
See just.
Pathetic fucking so are you.
am I.
Self into journey my.
Eyes my into look eyes my when.
Liar you eyes your close.
Liar you eyes your close. 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.