HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
she is love - Paddy Gibney
She lives in
comes in time for my despair
When can't find the light
She is to take me there
She my pain
my rain
second chances
live life again
She's asking me
Like, "What do you
When all I need is she breathes, She's love
I no fear when she is near, She's love
When I'm alone, She me home, She's love
And when I can't see, she rescues She is love
She inside me
holds my hand
walks me through the fire
She comes guide me
my thoughts
Through desires
She my pain
She shelters rain
She gives many
live life again
She asks a question
"Are all you can be?"
When all I can be is all that breathes, She's love
I feel no fear she is near, She's love
When I'm alone, She takes home, She's love
When I can't see she rescues She is love
She is La La La La La La
La La La La La La Love
She fights for my
She for my heart
She fights for my
And tears me apart
She fights what's right
She fights for what's
She for my dreams
In of myself
La La La La La Love, La La La La love
La La La La La Love, La La La La love
La La La La La Love, La La La La love 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.