HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
she is love - Paddy Gibney
She lives shadows
She comes in time for despair
I can't find the light
She is waiting to take there
comforts my pain
my rain
second chances
To live again
She's me questions
Like, "What do you
When all I need is she breathes, She's love
I feel no fear when she is near, love
When I'm alone, She takes me home, She's
And when I can't see, she rescues me, is love
She lives me
She my hand
And walks me through fire
comes to guide me
Through my
Through desires
She comforts pain
She shelters rain
gives many chances
To live again
She asks a question
"Are all you can be?"
When all I can be is all she breathes, She's love
I feel fear when she is near, She's love
I'm alone, She takes me home, She's love
When I can't see she rescues She is love
She is La La La La La Love
La La La Love, La La Love
She fights my soul
She fights my heart
She fights my head
And it me apart
She fights for right
She fights for left
She for my dreams
spite of myself
La La La La La Love, La La La La love
La La La La La Love, La La La La love
La La La La La Love, La La La La love 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.