HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
beauty - Paddy Gibney
I saw her face on a late night TV screen
I saw her face on cover of a magazine
My destination, my thought's unclean
She must have been some kind of beauty queen
kind of beauty
That kind of beauty makes me sad
That kind of beauty
kind of beauty makes me bad
I close my eyes and drift into fantasy
Till she is lying right there next to me
So suddenly real, I see her
She's not the girl I thought she'd be
That kind of beauty
Her kind of beauty makes me
That kind of beauty
I realize drives me mad. Yeah
Rock n Roll stole my soul
When I realized that music sets me free
Oh how it sets me free
Where my is fantasy
Pain don't mean that much to me
Because beauty, that beauty
the heart from me
My little problem makes life so tough
Too many people have called my bluff
Pretty soon I'll run out luck
I'm off home to you my love
I've had enough
That kind beauty, your kind of beauty
Makes me sad
That kind of beauty, I realize
I've often and it drives me mad
Makes me sad, oh so bad
Now I'm bad


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.