HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
massive bereavement - Oceansize
It is
Take control
All that need, seething teething
Take more
It growing
were searching for a truth that was there all along
Little snarling little (creeps) will be the to this song
righteous indignation dollar turning you on,
Turn off television (x2)
All that was need, teething
Take one
He is
God on
He growing
God on (x2)
What a way to
Iâm still for a bus that we missed years ago
A antidote
My made
Itâs inevitable
He was reaching out to touch me
He was
He was reaching out to touch me
He was
Itâs like joking choking
__
never changing colour
You a mile
Still invincible
And screaming out the world
you're wrongâ
so wrong
And I reaching out to touch him (x2)
I was
I was reaching out to touch him (x2)
I reaching
Itâs like joking, choking
Is this not what you (x4)
Now (x4) 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.