HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
massive bereavement - Oceansize
It __
Take control
that was need, seething teething
Take one more
It is
We were searching for a truth that was there all along
Little snarling little (creeps) will be the words to this
That righteous indignation dollar turning you on,
Turn off the (x2)
All that was need, seething teething
Take more
He is growing
God on
He is growing
God looks (x2)
What a way to go
Iâm still running for a bus we missed years ago
A perfect antidote
My connections
Itâs inevitable
He was reaching out to touch me
He was
He was reaching out to me (x2)
He was reaching
Itâs like joking choking
__
And never changing
You went a mile
Still invincible
And screaming out to the world
you're wrongâ
You're so wrong
And was reaching out to touch him (x2)
I was
And I was out to touch him (x2)
I was reaching
like joking, joking, choking
Is this not what you expected? (x4)
Now (x4) 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.