HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
the anthem - N.e.r.d.
yeah, here we go
It's a new day but it all old
It's a good life that's what i'm told
But everything it all just feels the same
And my school it felt more to me, like a jail cell
A penetentiary, my time spent there it only made me see
That i don't ever wanna be like you and i don't
do the things you do,
Im never gonna hear the words you say
And i don't ever wanna, i don't ever wanna be
CHORUS
You, don't wanna be just like you
What i'm saying is this is the anthem
throw all hands up
You, don't wanna be you
Go to collage a university
Get a job that's what they said to me
But i could never live the way they want
Ima get by and just do my time at a step while they all get in line
Ima just a minort pay no mind
Do you really wanna be just like them
Do you really wanna be another trend
Do you wanna be part of that cos i don't ever wanna
i don't ever wanna be
CHORUS
you,
shake it once that's fine
shake it twice that's ok
it three times you're playin with yourself again
you don't wanna be just like you
and what im sayin is
this is the anthem, all your hands up
ya'll got to feel me sing if your with me
you don't wanna be just like you x2
loser anthem WHOA
another loser anthem WHOA
another loser anthem WHOA
another anthem WHOA


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.